About - Organization

Giới thiệu

Viện Tài chính vi mô và Phát triển cộng đồng (MACDI) là một tổ chức Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực Tài chính và Xã hội. Được thành lập từ năm 2007 bởi một nhóm các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực tài chính vi mô, phát triển vùng nông thôn, môi trường, biến đổi khí hậu, nước sạch và vệ sinh môi trường, sức khỏe và giới. MACDI hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực: Dịch vụ nghiên cứu, tư vấn và đánh giá; Nâng cao năng lực, chuyển giao kiến thức; Dịch vụ hỗ trợ … Chi tiết

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn Đóng góp có hiệu quả vào xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững trong một xã hội công bằng thông qua hỗ trợ và trao quyền cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương Sứ mệnh Trở thành tổ chức hàng đầu tại Việt Nam trong việc thực hiện các chương trình, dựán hỗ trợ phát triển kinh tế, phát triển xã hội và các chương trình bảo vệ và ứng phó với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng nghèo đặc biệt là Phụ nữ, người nghèo, người dễ bị tổn thương, … Chi tiết

Sectors
News - Event
Chương trình đào tạo
Đối tác & Khách hàng


Viện Tài Chính Vi Mô & Phát Triển Cộng Đồng (MACDI)
Địa chỉ: SN 15/22 Ngõ 324 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: (+84-4)3 759 0344  | Fax: (+84-4)3 759 0344
Email: macdi@macdivn.org  | Website: www.macdivn.org